Jesteśmy członkiem

Rejestr Instytucji Szkoleniowych
2.14/00263/2020

biuro@canfor.com.pl

+ 48 22 633 03 28

ul. Szczęśliwicka 27A  lok. 15
02-353 Warszawa

NIP   9482067822   
REGON   387040123
DUNS   851651606

Copyrights© 2002 - 2021 CANFOR
Wszelkie prawa zastrzeżone.

UDOSTEPNIJ 
 

2021r. - Online
Godz.: 10:00 - 15:00

 OPIS SZKOLENIA


Korzyści
- poznasz najnowsze zmiany w przepisach związanych z zarządzaniem nieruchomościami
- dowiesz się o istotnych wymaganiach dotyczących bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
- otrzymasz praktyczne wskazówki jak przygotować, zaplanować remonty i konserwacje instalacji technicznych
- będziesz wiedział jak uniknąć błędów i wysokich kar za niedopełnienie obowiązków określonych w PB


Adresaci
- zarządcy budynków
- członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych
- administratorzy nieruchomości
- pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach usługowych i produkcyjnych
- właściciele obiektów i budowli np.: magazynów, hal
- pracownicy, którzy zarządzają obiektami użyteczności publicznej
- wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za przeglądy nieruchomości i prowadzenie KOB


W cenie szkolenia
- udział w szkoleniu dla jednej osoby
- certyfikat
- materiały szkoleniowe w pdf

 

Metody szkolenia
- Webinarium (transmisja audio-wideo) odbywa się w czasie rzeczywistym w oparciu o popularne narzędzia  np. Zoom, ClickMeeting
- Bez wychodzenia z domu
- Możliwość zadawania pytań ekspertowi
- By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do stabilnego łącza internetowego
- Nie jest wymagana instalacja dodatkowego oprogramowania

 

Sposób postępowania
- Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu przesyłają zgłoszenie emailem lub przez formularz  online
- Dzień przed terminem rozpoczęcia spotkania, wysyłamy do Państwa: indywidualny kod dostępu, link  do zajęć i materiały szkoleniowe
- W dniu szkolenia o wskazanej godzinie uczestnicy logują się wykorzystując przesłany wcześniej link  i kod dostępu
- Po zakończonym szkoleniu przesyłamy Państwu certyfikat uczestnictwa

 

Cena szkolenia
599 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu do 23.10.2020r.
699 zł netto + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu po 23.10.2020r

 PROGRAM

 1. Wprowadzenie do tematu – podstawy prawne
 2. Warunki prawne przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego
 3. Prawne obowiązki właściciela – zarządcy nieruchomości podczas zarządzania obiektami budowlanymi
 4. Terminy i zakresy okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych oraz warunki techniczne użytkowania
 5. Uprawnione osoby do przeprowadzania kontroli stanu technicznego
 6. Kontrola kotów i instalacji
 7. Bezpieczeństwo pożarowe – wymagania wobec zarządców
 8. Przygotowanie i przebieg kontroli stanu technicznego poszczególnych elementów budynku (obiektu budowlanego)
 9. Wymogi związane z przeglądem kontrolnym instalacji i urządzeń
 10. Protokół z kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego - jego elementów
 11. Zakres badania technicznego przy okresowej kontroli urządzeń kominowych
 12. Kontrola instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
 13. Zakres badań kontrolnych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz odgromowych
 14. Uprawnienia organów Nadzoru Budowlanego – zasady kontroli zarządców i ich konsekwencje
 15. Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB) – podstawowe wymogi prawne
 16. Praktyka w prowadzeniu Książki obiektu budowlanego i główna jej zawartość
  - Osoby upoważnione do dokonywania wpisów
  - Dane identyfikacyjne obiektu
  - Spis dokumentacji dołączonej do KOB
  - Dane techniczne charakteryzujące obiekt
  - Plan sytuacyjny obiektu
  - Wykaz protokółów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu
  - Wykaz protokołów okresowych kontroli i przydatności do użytkowania
  - Opracowania techniczne i ekspertyzy dotyczące obiektu
  - Prace remontowe – wykaz protokołów oraz dane dotyczące dokumentacji technicznej
  - Awarie i katastrofy budowlane – wykaz protokołów
  - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 17. Dokumentacja dołączona do KOB
 18. Najczęstsze błędy przy prowadzeniu KOB oraz związane z tym konsekwencje
 19. Panel dyskusyjny
   


PRELEGENCI

Były szef Biura Inspekcyjno-Kontrolnego GUNB, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, dyrektor ds. Infrastruktury w dużej instytucji publicznej. Wieloletni doświadczony wykładowca i trener z zakresu: Prawa budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych i zarządzania nieruchomościami ( w tym: na Politechnice oraz seminariach i szkoleniach na terenie całej Polski). Posiada nie tylko wiedzę ale wieloletnie doświadczenie praktyczne. Posiada uprawnienia budowlane i jest rzeczoznawcą branżowym. Autor publikacji z zakresu procesu budowlanego i prawidłowego użytkowania obiektów budowlanych. Prowadzi firmę zajmującą się m.in.: kontrolami okresowymi - stanu technicznego obiektów budowlanych i zastępczymi nadzorami inwestorskimi oraz opracowuje opinie
i ekspertyzy techniczne z tego zakresu.

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Wpłaty należy dokonać przed szkoleniem na konto mBank  nr:  53 1140 2004 0000 3702 8044 8473
 2. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału  w szkoleniu.
 4. Po otrzymaniu zgłoszenia prześlemy Państwu potwierdzenie uczestnictwa z fakturą proforma najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia.
 5. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału w terminie 7 dni przed szkoleniem lub nie wezmą udziału w szkoleniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
 6. Firma Canfor zastrzega sobie prawo do zmian w programie, zmiany prelegenta, zmiany miejsca szkolenia oraz do odwołania szkolenia w uzasadnionych przypadkach.
 7. Upoważniamy firmę Canfor do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Oświadczam, że akceptuję koszt i warunki uczestnictwa.

   

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanychw formularzu zgłoszenia przez Canfor w związku ze zgłoszeniem na szkolenie, umieszczeniem w bazie danych firmy i przesłaniem informacji handlowej. Administratorem danych osobowych jest Canfor z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 27A/15, 02-353 Warszawa, NIP: 9482067822, REGON: 387040123, email: biuro@canfor.com.pl. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo do wglądu, usunięcia oraz uaktualnienia umieszczonych danych.
 


 

Uważasz że to szkolenie powinno być zrealizowane jako zamknięte?
Chcesz dopasować program do potrzeb Twojej firmy?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

 

 

MASZ PYTANIA ?   ZADZWOŃ  LUB  WYŚLIJ  EMAIL
 

T:  +48 22 633 03 28
E: szkolenia@canfor.com.pl

Bezpieczne zarządzanie budynkami i innymi obiektami
budowlanymi - wg aktualnych w 2021r. – zmienionych
przepisów Prawa Budowlanego

03 września 2020

ZGŁOSZENIE PDF

ZGŁOSZENIE ONLINE